Plecy

neuro english

Autorska i innowacyjna metoda nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Obejmuje nauczanie przyjazne mózgowi, czyli zastosowanie prawidłowości pracy mózgu, jego preferencji i zależności.


Metoda Neuro English

to innowacyjne podejście do ucznia zgodne ze sztuką neurodydaktycznego nauczania, z rytuałem uczenia się oraz z zastosowaniem technik mnemotechnicznych. To połączenie wyników badań neurobiologów z psychologią oraz dydaktyką. Uczniowie Neuro English diametralnie szybciej i efektywniej przyswajają naukę. Potrafią zastosować skalę gotowości do nauki, wyregulować emocje, poznają metody uzyskiwania koncentracji. Podczas zajęć stosują notowanie wizualne i metody mnemotechniczne.

Metoda zakłada unikanie ekstremalnie wysokiego stresu

związanego z testowaniem i odpytywaniem pamięciowym długich list słówek. Powód? Stres powoduje wyrzut kortyzolu w mózgu, który niszczy zdrowie, hamuje, a nawet całkowicie blokuje wyższe funkcje poznawcze, w tym również proces uczenia się. Trwale uszkadza hipokamp, ważną strukturę w układzie limbicznym, zaangażowaną w proces uczenia się.
Neuro English to metoda zawierająca również wspieranie uczniów poprzez komunikaty rozwojowe oraz zastosowanie wzorców osobowości. Każdy z nich, zarówno WSR, SRW jak i RWS oraz wszelki pochodne tych wzorców zostają zaopiekowane co modyfikuje lekcje o konkretne narzędzia angażujące.Neuronauczanie Neuro English jest nowoczesną innowacyjna metodą nauczania, gdzie warsztatem pracy lektora jest mózg ucznia.