Plecy

Młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej często rezygnuje z dodatkowych zajęć języka angielskiego. Co jest ogromnym błędem.

Rzeczywiście, niejednokrotnie w związku z dojazdami do szkół czasu w ciągu dnia ubywa. Dlatego młodzież spotyka się u nas 1x w tygodniu. Zajęcia trwają 1,5h, prowadzone są przez native speakerów i polskich lektorów specjalizujących się w pracy z młodzieżą.

Metodami wiodącymi w kursie są ITOL (Inteligent Tutoring of Languages) oraz DLL (Direct Method For English). Kursanci przełamują bariery językowe, nabierają płynności mówienia i poruszają się w kręgu materiałów anglojęzycznych.

angielski_teens
CENA KURSU:
  • TEENS – grupa max. 4 os.,
    koszt dla 2 os. 95zł/h 60min,
    3-4 os. 85zł/h 60min.