Plecy

Młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej często rezygnuje z dodatkowych zajęć języka angielskiego. Co jest ogromnym błędem.

Rzeczywiście, niejednokrotnie w związku z dojazdami do szkół czasu w ciągu dnia ubywa. Dlatego młodzież spotyka się u nas 1x w tygodniu. Zajęcia trwają 1,5h, prowadzone są przez native speakerów i polskich lektorów specjalizujących się w pracy z młodzieżą.

Metodami wiodącymi w kursie są ITOL (Inteligent Tutoring of Languages) oraz DLL (Direct Method For English). Kursanci przełamują bariery językowe, nabierają płynności mówienia i poruszają się w kręgu materiałów anglojęzycznych.

angielski_teens

CENA KURSU:

  • TEENS – 1575zł / semestr
    • 33 spotkania / 2 x 60min